KRISHANTERING

I orostider

I kristider står företag och organisationer inför stora utmaningar. Krishantering, copingstrategier och strategiska såväl som omedelbara beslut står för dörren. Vad ska vi göra? Hur ska vi göra? Varför ska vi göra si eller så?

I tider av oro och kris, plötsliga förändringar beroende på nya förutsättningar och villkor kan såväl stora som små organisationer ha god användning av hjälp med att hantera den uppkomna situationen.

Vi bistår med råd och stöd till organisationer, företag, ledning, styrelse eller anställda. Vi hjälper till att bena ut möjliga konsekvenser och ställningstaganden till frågor som börjar med
VAD…?, HUR…?, VEM…? eller VARFÖR…?Vilka utmaningar står din organisation inför?