Gruppterapi

Vill du utvecklas i i relation till andra?

Gruppterapi vara något för dig…
Som gruppmedlem kan du få stöd men också nya infallsvinklar genom att spegla dig i gruppens och gruppmedlemmarnas syn på din livssituation. Samtidigt bidrar du som gruppmedlem genom att komma med idéer och synpunkter vad gäller andras omständigheter eller livssituation. Gruppen består av en samtalsledare och fem till sju deltagare som träffas en gång i veckan. Det är en halvöppen grupp viket innebär att inträde och utträde ur gruppen sker kontinuerligt under året. Sekretessen är viktig – det som anförtros skall stanna inom gruppen. Ingen i gruppen känner varandra sedan tidigare. Vi umgås inte utanför gruppen.
Just nu finns det några lediga platser.

Kontakta mig på gruppterapi@jerneck.se eller 073-9837385.

Om du vill läsa mer om gruppterapi:
Gruppterapi (psykologiguiden.se)
Svenska föreningen för Gruppsykoterapi och Grupputveckling (gruppterapi.org)