Grupputveckling

Att vara en del av en grupp innebär både samarbete och konflikter. Samarbete leder oss vidare medan konflikter kan få oss att stanna upp och gemensamt reflektera och fundera över vart vi är på väg, om vi ska fortsätta på den utstakade vägen eller om vi ska söka efter en ny. Alla grupper utvecklas genom sin grupprocess. Om vi får hjälp med processen kan det bli lättare för oss att förhålla oss till varandra och nå vårt mål. Ett sådant stöd kan utgöras av en av våra psykologer som följer gruppens arbete.

Vilket stöd behöver din grupp?
046-14 88 00

psykolog@jerneck.se

Kontakta mig för att boka tid