Zackarias Jerneck

ZJ_portratt-IMG_9895Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

Min erfarenhet av psykoterapi  – individualterapi och gruppterapi – utgörs av behandlingsarbete med ungdomar i åldern 15 till 20 år, unga vuxna i åldern 17 till 25 år och vuxna i åldern 18 år och uppåt.
Jag är mån om individen, den enskilda människan, hennes inre liv och de processer inom henne som gör det möjligt att leva ett gott liv. Jag vill hjälpa individen genom att erbjuda möjligheten att utforska sitt eget inre – att se sig själv i ljuset av sin egen historia och att blicka framåt, mot ett liv som man aldrig tidigare trodde var möjligt.

psykolog@jerneck.se
0739-83 73 85