Handledning

Vad behöver din organisation?
073-9837385
handledning@jerneck.se

Vi på Zackarias Jerneck Psykologi & Psykoterapi AB har en psykodynamisk och systemorienterad grundsyn. Vi använder oss av våra erfarenheter från yrkesliv och privatliv för att genom frågor och undersökande samtal främja analys och reflektion av klientens arbetsuppdrag. Vi arbetar utifrån det centrala temat i varje verksamhets uppdrag och hjälper grupper och system att styra åt rätt håll. Vårt reflekterande förhållningssätt och professionella hållning hjälper grupper och/eller individer till egen analys, egen reflektion och eget agentskap. Vi använder arbetsgruppens dynamik för att få fram en kreativitet som baseras i erfarenhetsutbyte och en konstruktiv grupprocess. Saker som är svåra, jobbiga eller kan skapa ”utsatthet” är välkomna att hanteras inom gruppens hållande ram.

I sin strävan efter att utvecklas som grupp och samtidigt bli effektivare och bättre på att utföra sin uppgift väljer många arbetsgrupper att ta hjälp utifrån. Ett sådant stöd kan vara handledning/konsultation på de processer som sker inom den egna gruppen och i relation till andra grupper. Genom att öka gruppens reflektionsförmåga och förståelse för processer som sker inom och mellan grupper utvecklas såväl individer som grupp och verksamheten kan föras mot nya mål och utmaningar. Om vi får hjälp med processen kan det bli lättare för oss att förhålla oss till varandra och nå vårt mål. Ett sådant stöd kan utgöras av en av våra psykologer som följer gruppens arbete.

Zackarias Jerneck Psykologi & Psykoterapi AB ingår i Skånes Kommuners ramavtal för handledning inom inom Individ- och familjeomsorg (IFO), Vård och omsorg (VO) eller kommunal skolverksamhet för 42 kommuner i Skåne, Halland och Kronoberg.