Handledning

Att vara en del av en grupp innebär både samarbete och konflikter. Samarbete leder oss vidare medan konflikter kan få oss att stanna upp och gemensamt reflektera och fundera över vart vi är på väg, om vi ska fortsätta på den utstakade vägen eller om vi ska söka efter en ny. Alla grupper utvecklas genom sin grupprocess. Om vi får hjälp med processen kan det bli lättare för oss att förhålla oss till varandra och nå vårt mål. Ett sådant stöd kan utgöras av en av våra psykologer som följer gruppens arbete.

I sin strävan efter att utvecklas som grupp och samtidigt bli effektivare och bättre på att utföra sin uppgift väljer många arbetsgrupper att ta hjälp utifrån. Ett sådant stöd kan vara handledning/konsultation på de processer som sker inom den egna gruppen och i relation till andra grupper. Genom att öka gruppens reflektionsförmåga och förståelse för processer som sker inom och mellan grupper utvecklas såväl individer som grupp och verksamheten kan föras mot nya mål och utmaningar.

Vi på Zackarias Jerneck Psykologi & Psykoterapi AB har en psykodynamisk och systemorienterad grundsyn. Vi använder oss av våra egna erfarenheter från yrkesliv och privatliv för att genom frågor och undersökande samtal främja analys och reflektion av klientens arbetsuppdrag. Vi arbetar utifrån det centrala i varje verksamhets uppdrag och hjälper grupper och system att styra åt rätt håll. Vårt reflekterande förhållningssätt och professionella hållning hjälper grupper och/eller individer till egen analys, egen reflektion och eget agentskap.

Vad behöver din grupp hjälp med?
046-14 88 00

psykolog@jerneck.se

Box 108
221 00 Lund

Zackarias Jerneck Psykologi & Psykoterapi AB ingår i Kommunförbundet Skånes ramavtal för handledning.