Psykoterapi

Ingår i Vårdval Psykoterapi PDTlång

Att i samtal med en psykolog möta sig själv och tillsammans med en utomstående reflektera över sitt liv är en unik möjlighet att utvecklas som människa. Psykoterapi på psykodynamisk grund innebär djupgående förändringar som på lång sikt påverkar både en själv och ens omgivning.

Psykodynamisk terapi är individuellt utformad utifrån den person som söker behandling. Terapin blir ett möte mellan terapeut och patient där fokus ligger på att söka förståelse för individens möjligheter och livsbetingelser.

Psykodynamisk psykoterapi kan vara bra för personer som lider av de flesta psykiatriska tillstånd och för personer som önskar förändra sitt sätt att hantera sig själv och sina relationer. Det väsentliga är att den som söker terapi själv önskar en djupare förståelse, insikt och förändring. Liksom i alla psykoterapiformer behöver personen delta aktivt i det psykoterapeutiska arbetet – i psykodynamisk psykoterapi innebär det att berätta om sig själv, sina känslor och sina relationer så öppet det går.

Nästan alla kan således ha nytta av en psykodynamisk psykoterapi. Hur lång terapin behöver vara beror på vem personen är och vilka svårigheter man önskar övervinna.

Ingår i Vårdval Psykoterapi PDTlång

Kontakta mig för att boka tid