KRISHANTERING

I kristider står företag och organisationer inför stora utmaningar. Krishantering, copingstrategier och strategiska såväl som omedelbara beslut står för dörren.

Vi bistår med råd och stöd till organisationer, företag, ledning, styrelse eller anställda. Vi hjälper till att bena ut möjliga konsekvenser och ställningstaganden till frågor som börjar med
VAD…?, HUR…?, VEM…? eller VARFÖR…?