Företag och organisationer

Jag hjälper även företag och organisationer. Det kan handla om stöd för personal, eller hjälp vid rekrytering, en dålig rektytering kan bli extremt kostsamt.

Jag erbjuder avtal för företag där jag erbjuder er personal hjälp och stöd vid psykisk ohälsa och tendenser till utbrändhet. När det skulle bli aktuellt vet ni var ni ska vända er och jag har kunskaper om företaget eller organisationen.