Organisationspsykologi

Vi har god erfarenhet av att bistå vid rekrytering och urval och erbjuder psykologbedömning av personlighet och prestation av kandidater på chefs- och specialistnivå. Vår utgångspunkt är ett system-psykodynamiskt förhållningssätt. För att få en förståelse för organisationen arbetar vi på olika nivåer i ert system. Vi tror på förståelsens och upplevelsebaserat lärande för att genomföra förändringar och skräddarsyr gärna något som passar er organisation. 

Vi erbjuder stöd för personal och chefer, både enskilt eller i grupp. När samarbetet väl är etablerat vet ni vart ni ska vända er när behov uppstår och vi har erfarenhet och kunskap om er organisation.